footballbetting586.com

สมัครเล่นกับเว็บพนันตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ได้เงินจริง รองรับมือถือ

Home » วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มธบ. จับมือ BYD ปั้นคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มธบ. จับมือ BYD ปั้นคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มธบ. จับมือ BYD ปั้นคนรุ่นใหม่เก่งทักษะด้านการเงินการลงทุน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเงินการลงทุนผ่านการปฏิบัติจริงก่อนต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผ.ศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานสนับสนุน) และนางสาวปทิตตา มิลินทจินดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์) ร่วมลงนาม

ข่าวการศึกษา

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเงินการลงทุนผ่านโครงการอบรมและโครงการแข่งขัน Trade หุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรผ่านโครงการอบรมและโครงการสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ Beyond Wealth Arena โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคม โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ BYD มีการใช้งานจริงมาให้ DPU ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติได้อย่างสมจริง นับเป็นการให้ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถ สั่งสมประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ และโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการใช้โปรแกรมเทรด Beyond Intelligence Trading (MT5)

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยนักลงทุนวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วย Robot และการค้นหาหลักทรัพย์ทั้งตลาดแบบ real time เสมือนกับมีนักวิเคราะห์หลายรายที่คอยช่วยให้คำปรึกษาและหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน MT5, หลักการส่งคำสั่งซื้อขาย, Money Management รวมถึงการซื้อขายหุ้นด้วยปัจจัยทาง Technical อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมที่จะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างผู้มีประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติจริง

admin

Back to top