footballbetting586.com

สมัครเล่นกับเว็บพนันตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ได้เงินจริง รองรับมือถือ

Home » แบงก์ชาติสั่งปรับ 4 บริษัทบริหารหนี้ แอบปล่อยกู้กรรมการกับผู้ถือหุ้น

แบงก์ชาติสั่งปรับ 4 บริษัทบริหารหนี้ แอบปล่อยกู้กรรมการกับผู้ถือหุ้น

แบงก์ชาติสั่งปรับ 4 บริษัทบริหารหนี้ แอบปล่อยกู้กรรมการกับผู้ถือหุ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งปรับ 4 บริษัทบริหารหนี้ ‘เอกธัญกิจ-โกลบอลวัน-เอ็มเพอร์เรอร์ จัสติซ-ไอคอน แคปปิตอล’ ปล่อยกู้กรรมการและผู้ถือหุ้น ฝ่าฝืนคำสั่งแบงก์ชาติ ผิด พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ในฐานะผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ) ได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอกธัญกิจ จำกัด

2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด

3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็มเพอร์เรอร์ จัสติซ จำกัด

4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตาม พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ

รวมถึงฝ่าฝืนคำสั่งของ ธปท. ที่ให้บริษัทระงับการให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของตนและเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 12 ประกอบมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ข้างต้นบางราย ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ และประกาศ ธปท.ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 11/1 แห่ง พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่งด้วย

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 14/3 แห่ง พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้ง 4 ราย รวมทั้งกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

ธปท. ระบุอีกว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. จะต้องประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ เท่านั้น และหากพบว่ามีการดำเนินการนอกขอบเขตที่กำหนด ธปท.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

admin

Back to top