เผยพระสงฆ์เกินครึ่งป่วยเบาหวาน แนะลดใส่บาตรอาหารหวาน-มัน-เค็ม

เผยพระสงฆ์เกินครึ่งป่วยเบาหวาน แนะลดใส่บ…